Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
18250
Liczba kart ważnych
1354
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

7.42%

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.41%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.08%

Przepisy prawa podatkowego

94.88%
Kod Nazwa jednostki Nr Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
120304 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Libiążu
Libiąż Plac Zwycięstwa 2
32-590 Libiąż
1 73,33% 11,43% 95,24% 1524 105
6.89 %
120304 Gimnazjum Nr 1 w Libiążu
Libiąż ul. Szkolna 1
32-590 Libiąż
2 79,31% 17,36% 94,44% 1856 147
7.92 %
120304 Miejskie Centrum Medyczne w Libiążu
Libiąż ul. 9 Maja 2
32-590 Libiąż
3 84,15% 15,85% 92,77% 804 83
10.32 %
120304 Libiąskie Centrum Kultury
Libiąż ul. Górnicza 1
32-590 Libiąż
4 84,51% 17,14% 92,96% 822 74
9.00 %
120304 Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu (wejście boczne)
Libiąż ul. Paderewskiego 2
32-590 Libiąż
5 80,87% 16,24% 94,87% 1756 117
6.66 %
120304 Gimnazjum Nr 1 w Libiążu
Libiąż ul. Szkolna 1
32-590 Libiąż
6 82,80% 10,99% 94,62% 984 96
9.76 %
120304 Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Libiążu
Libiąż ul. Wańkowicza 1
32-590 Libiąż
7 78,10% 13,33% 94,29% 1481 108
7.29 %
120304 Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu (wejście główne)
Libiąż ul. Paderewskiego 2
32-590 Libiąż
8 80,00% 17,46% 96,88% 785 66
8.41 %
120304 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Libiążu
Libiąż ul. Świętej Barbary 5
32-590 Libiąż
9 85,29% 26,47% 94,12% 925 68
7.35 %
120304 Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu
Libiąż ul. Górnicza 11
32-590 Libiąż
10 81,82% 11,94% 95,59% 1014 70
6.90 %
120304 Ochotnicza Straż Pożarna Moczydło w Libiążu
Libiąż ul. Andersa 9
32-590 Libiąż
11 67,92% 26,42% 94,34% 933 53
5.68 %
120304 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Libiążu
Libiąż Plac Zwycięstwa 2
32-590 Libiąż
12 84,62% 15,38% 96,70% 1031 94
9.12 %
120304 Zespół Szkół w Żarkach
Żarki ul. Astronautów 3
32-593 Żarki
13 81,11% 15,38% 93,33% 1538 94
6.11 %
120304 Dom Kultury w Żarkach
Żarki ul. Klubowa 5
32-593 Żarki
14 80,46% 14,77% 95,45% 1516 88
5.80 %
120304 Świetlica w Gromcu
Gromiec ul. Traugutta 1
32-590 Libiąż
15 81,32% 3,30% 97,75% 1281 91
7.10 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl