Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
30384
Liczba kart ważnych
2086
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.87%

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

84.57%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.87%

Przepisy prawa podatkowego

96.15%
Kod Nazwa jednostki Nr Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
160402 Zespół Szkół Ogólnokształcących
Kluczbork ul. Mickiewicza 10
46-200 Kluczbork
1 91,67% 14,75% 98,36% 942 61
6.48 %
160402 Ratusz
Kluczbork Rynek 1
46-200 Kluczbork
2 86,36% 16,48% 98,88% 1499 94
6.27 %
160402 Zespół Szkół Licealno-Technicznych
Kluczbork ul. Sienkiewicza 20
46-200 Kluczbork
3 81,06% 10,61% 95,42% 1872 132
7.05 %
160402 Kluczborski Dom Kultury
Kluczbork ul. Mickiewicza 5
46-200 Kluczbork
4 85,07% 17,91% 95,52% 1024 69
6.74 %
160402 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU
Kluczbork ul. Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
5 92,25% 20,16% 96,85% 1700 131
7.71 %
160402 Publiczne Przedszkole Nr 8
Kluczbork ul. Ossowskiego 3
46-203 Kluczbork
6 89,69% 12,37% 98,96% 1426 101
7.08 %
160402 Budynek Szkolny
Kluczbork ul. Ligonia 12
46-203 Kluczbork
7 81,88% 16,11% 96,64% 1836 149
8.12 %
160402 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Kluczbork ul. Wolności 17
46-203 Kluczbork
8 82,81% 23,62% 96,09% 1820 129
7.09 %
160402 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Kluczbork ul. Wolności 19
46-203 Kluczbork
9 78,92% 11,11% 98,93% 2311 191
8.26 %
160402 Publiczne Gimnazjum Nr 3
Kluczbork ul. Wolności 18
46-200 Kluczbork
10 85,23% 14,86% 95,97% 1760 151
8.58 %
160402 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Kluczbork ul. Skłodowskiej-Curie 13
46-200 Kluczbork
11 88,74% 17,88% 97,30% 2181 152
6.97 %
160402 Publiczne Przedszkole Nr 5
Kluczbork ul. Dąbrowskiego 10
46-200 Kluczbork
12 86,55% 11,76% 97,46% 1378 120
8.71 %
160402 Świetlica Wiejska
Bąków ul. Braci Bassy 16
46-233 Bąków
13 78,26% 10,64% 95,65% 775 48
6.19 %
160402 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym
Biadacz 103
46-233 Bąków
14 80,95% 15,00% 85,71% 542 21
3.87 %
160402 Publiczne Przedszkole Nr 8
Ligota Górna ul. Gorzowska 4
46-200 Kluczbork
15 87,30% 12,70% 95,16% 749 63
8.41 %
160402 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym
Łowkowice ul. Księdza Rigola 33
46-211 Kujakowice Górne
16 82,05% 17,95% 92,31% 915 39
4.26 %
160402 Publiczne Gimnazjum Nr 4
Kujakowice Górne ul. XXX-lecia 37
46-211 Kujakowice Górne
17 81,58% 13,51% 91,67% 954 39
4.09 %
160402 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
Kuniów 74
46-200 Kluczbork
18 52,00% 32,00% 100,00% 840 26
3.10 %
160402 Publiczna Szkoła Podstawowa
Bogacica ul. Szkolna 10
46-243 Bogacica
19 94,92% 16,67% 96,67% 1694 61
3.60 %
160402 Świetlica Wiejska
Borkowice ul. Wiejska 48
46-243 Bogacica
20 86,11% 8,11% 94,59% 709 37
5.22 %
160402 Publiczne Przedszkole
Bażany ul. Wiejska 19
46-243 Bogacica
21 91,30% 25,00% 95,45% 580 24
4.14 %
160402 Publiczne Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Zamiejscowymi
Krasków 59
46-200 Kluczbork
22 90,32% 26,67% 100,00% 493 32
6.49 %
160402 Świetlica Wiejska
Ligota Dolna ul. Wołczyńska 73
46-200 Kluczbork
23 84,44% 10,64% 95,56% 537 51
9.50 %
160402 Publiczne Przedszkole Nr 8
Smardy Górne ul. Kościelna 10
46-200 Kluczbork
24 84,06% 21,43% 91,67% 849 72
8.48 %
160402 Świetlica Wiejska
Gotartów 19c
46-211 Kujakowice Górne
25 78,95% 5,26% 88,89% 413 19
4.60 %
160402 Dom Pomocy Społecznej
Kluczbork ul. Wołczyńska 25
46-200 Kluczbork
26 100,00% 66,67% 100,00% 121 17
14.05 %
160402 Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy
Kluczbork ul. Skłodowskiej - Curie 23
46-200 Kluczbork
27 87,50% 0,00% 100,00% 70 8
11.43 %
160402 Zakład Karny
Kluczbork ul. Katowicka 4
46-200 Kluczbork
28 67,39% 13,64% 82,22% 394 49
12.44 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl