Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
54886
Liczba kart ważnych
3443
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.27%
4.84 %
5.04 %
5.25 %
5.45 %
5.65 %
5.86 %
6.06 %
6.26 %
6.46 %
6.67 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

82.36%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.80%

Przepisy prawa podatkowego

94.34%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
160402 Kluczbork 84,57% 15,87% 96,15% 30384 2086
6.87 %
160401 Byczyna 74,53% 16,22% 93,17% 7597 376
4.95 %
160404 Wołczyn 81,08% 14,99% 90,84% 11094 700
6.31 %
160403 Lasowice Wielkie 79,71% 16,79% 91,34% 5811 281
4.84 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl