Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
11094
Liczba kart ważnych
700
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.31%

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.08%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.99%

Przepisy prawa podatkowego

90.84%
Kod Nazwa jednostki Nr Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
160404 Wołczyński Ośrodek Kultury
Wołczyn ul. Opolska 2
46-250 Wołczyn
1 78,43% 18,45% 90,57% 1429 107
7.49 %
160404 Wołczyński Ośrodek Kultury
Wołczyn ul. Opolska 2
46-250 Wołczyn
2 89,87% 6,49% 91,03% 819 79
9.65 %
160404 Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1
Wołczyn ul. Rzeczna 7
46-250 Wołczyn
3 86,08% 10,00% 98,75% 1531 81
5.29 %
160404 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o.
Wołczyn ul. Rzeczna 3
46-250 Wołczyn
4 79,61% 17,48% 97,06% 1303 103
7.90 %
160404 Szkoła Podstawowa
Wierzbica Górna 39 a
46-255 Wołczyn
5 82,14% 32,14% 89,29% 1035 56
5.41 %
160404 Szkoła Podstawowa
Komorzno ul. Główna 31
46-264 Wołczyn
6 70,27% 13,51% 91,89% 704 39
5.54 %
160404 Świetlica Wiejska
Krzywiczyny ul. Wołczyńska 41
46-264 Wołczyn
7 78,57% 22,22% 85,19% 498 28
5.62 %
160404 Szkoła Podstawowa
Szymonków ul. Wołczyńska 3
46-250 Wołczyn
8 83,33% 16,67% 61,11% 463 19
4.10 %
160404 Świetlica Wiejska
Wierzbica Dolna 26
46-255 Wołczyn
9 78,13% 18,18% 81,25% 529 33
6.24 %
160404 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
Gierałcice ul. Opolska 36
46-250 Wołczyn
10 69,57% 12,77% 91,30% 661 48
7.26 %
160404 Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Wąsicach
Wąsice ul. Główna 14 a
46-250 Wołczyn
11 71,43% 21,43% 78,57% 407 14
3.44 %
160404 Świetlica Wiejska
Wierzchy 76
46-250 Wołczyn
12 100,00% 0,00% 100,00% 647 14
2.16 %
160404 Świetlica Wiejska
Brzezinki 25
46-250 Wołczyn
13 87,50% 4,35% 91,67% 300 24
8.00 %
160404 Szkoła Podstawowa
Skałągi ul. Wołczyńska 23
46-262 Wołczyn
14 89,29% 10,71% 96,43% 409 28
6.85 %
160404 Budynek byłej Szkoły Podstawowej
Rożnów 1
46-262 Wołczyn
15 74,07% 7,41% 76,92% 359 27
7.52 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl