Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Wyniki pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1148432
Liczba kart ważnych
83449
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
40

Wynik w regionie

94.19%

Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"

54.59 %
59.17 %
63.76 %
68.34 %
72.93 %
77.51 %
82.10 %
86.68 %
91.27 %
95.85 %
Odpowiedzi na "tak"
Odpowiedzi na "nie"

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne oddane głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" Wynik (%) % "nie" Głosy oddane na "nie"
2804 elbląski 46341 2455 2283 92.99 % 92.99
7.01 % 172
2805 ełcki 69565 4391 4176 95.10 % 95.10
4.90 % 215
2806 giżycki 46576 3758 3547 94.39 % 94.39
5.61 % 211
2807 iławski 73886 4348 4067 93.54 % 93.54
6.46 % 281
2808 kętrzyński 53439 3546 3331 93.94 % 93.94
6.06 % 215
2809 lidzbarski 34243 2317 2187 94.39 % 94.39
5.61 % 130
2810 mrągowski 40858 2819 2664 94.50 % 94.50
5.50 % 155
2811 nidzicki 26790 1412 1313 92.99 % 92.99
7.01 % 99
2812 nowomiejski 34621 2079 1900 91.39 % 91.39
8.61 % 179
2813 olecki 27406 1601 1484 92.69 % 92.69
7.31 % 117
2814 olsztyński 98090 7498 7012 93.52 % 93.52
6.48 % 486
2816 piski 46339 3143 2943 93.64 % 93.64
6.36 % 200
2815 ostródzki 84320 5244 4932 94.05 % 94.05
5.95 % 312
2817 szczycieński 56680 4044 3795 93.84 % 93.84
6.16 % 249
2818 gołdapski 21976 1252 1184 94.57 % 94.57
5.43 % 68
2819 węgorzewski 19707 1255 1190 94.82 % 94.82
5.18 % 65
2861 Elbląg 96392 7490 7170 95.73 % 95.73
4.27 % 320
2862 Olsztyn 134632 13697 13129 95.85 % 95.85
4.15 % 568
2801 bartoszycki 49025 3187 2919 91.59 % 91.59
8.41 % 268
2802 braniewski 34756 2456 2289 93.20 % 93.20
6.80 % 167
2803 działdowski 52790 3143 2908 92.52 % 92.52
7.48 % 235
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl