Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

55.00 %
60.00 %
65.00 %
70.00 %
75.00 %
80.00 %
85.00 %
90.00 %
95.00 %
100.00 %
Odpowiedzi na "tak"
Odpowiedzi na "nie"

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
54
Liczba wydanych kart
47

Wynik dla pytania w regionie

95.56%

Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" Wynik (%) % "nie" Głosy oddane na "nie"
149901 Mińsk, Ambasada RP
220034 Minsk vulica Biaduli 11
16 18 14 13 92.86 % 92.86
7.14 % 1
149901 Brześć, Konsulat Generalny RP
224016 Brest vulica Kujbyšava 34
17 23 19 19 100.00 % 100.00
7.14 % 0
149901 Grodno, Konsulat Generalny RP
230023 Hrodna vulica Budzionnaha 48A
18 13 12 11 91.67 % 91.67
8.33 % 1
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl