Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

55.00 %
60.00 %
65.00 %
70.00 %
75.00 %
80.00 %
85.00 %
90.00 %
95.00 %
100.00 %
Odpowiedzi na "tak"
Odpowiedzi na "nie"

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
111
Liczba wydanych kart
92

Wynik dla pytania w regionie

97.83%

Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" Wynik (%) % "nie" Głosy oddane na "nie"
149901 Moskwa, Wydział Konsularny Ambasady RP
115127 Moskva Klimashkina 4,
111 60 46 46 100.00 % 100.00
8.33 % 0
149901 Irkuck, Konsulat Generalny RP
664003 Irkutsk Suche-Batora 18
112 10 7 7 100.00 % 100.00
8.33 % 0
149901 Kaliningrad, Konsulat Generalny RP
236000 Kaliningrad Kashtanovaya Alleya 51
113 14 12 12 100.00 % 100.00
8.33 % 0
149901 Sankt Petersburg, Konsulat Generalny RP
191036 Sankt-Peterburg 5 Sovietskaya 12/14
114 17 17 17 100.00 % 100.00
8.33 % 0
149901 Smoleńsk, Agencja Konsularna RP
214014 Smolensk Mira 1
115 10 10 8 80.00 % 80.00
20.00 % 2
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl