Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

55.00 %
60.00 %
65.00 %
70.00 %
75.00 %
80.00 %
85.00 %
90.00 %
95.00 %
100.00 %
Odpowiedzi na "tak"
Odpowiedzi na "nie"

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1210
Liczba wydanych kart
762

Wynik dla pytania w regionie

95.47%

Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" Wynik (%) % "nie" Głosy oddane na "nie"
149901 Berlin I, Ambasada RP
14193 Berlin Lassenstr. 19 – 21
90 176 92 88 95.65 % 95.65
4.35 % 4
149901 Berlin II, Ambasada RP
14193 Berlin Richard-Strauss-Str. 11
91 140 74 71 95.95 % 95.95
4.05 % 3
149901 Hamburg I, Konsulat Generalny RP
22309 Hamburg Gründgensstrasse 20,
92 68 45 45 100.00 % 100.00
4.05 % 0
149901 Hamburg II, Konsulat Generalny RP
22309 Hamburg Gründgensstrasse 20,
93 142 82 78 95.12 % 95.12
4.88 % 4
149901 Kolonia I, Konsulat Generalny RP
50670 Köln Im MediaPark 5 c
94 94 59 54 91.53 % 91.53
8.47 % 5
149901 Kolonia II, Konsulat Generalny RP
50670 Köln Im MediaPark 5 c
95 94 64 63 98.44 % 98.44
1.56 % 1
149901 Kolonia III, Konsulat Generalny RP
50670 Köln Im MediaPark 5 c
96 89 52 49 94.23 % 94.23
5.77 % 3
149901 Dortmund, Polska Misja Katolicka
44147 Dortmund Rheinische Str. 174
97 54 28 26 92.86 % 92.86
7.14 % 2
149901 Wiesbaden, Polska Misja Katolicka
65189 Wiesbaden Lessingstr. 19
98 57 46 43 93.48 % 93.48
6.52 % 3
149901 Monachium I, Konsulat Generalny RP
81679 München Röntgenstrasse 5
99 171 113 108 95.58 % 95.58
4.42 % 5
149901 Monachium II, Konsulat Generalny RP
81679 München Röntgenstrasse 5
100 125 95 91 95.79 % 95.79
4.21 % 4
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl