Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
91297
Liczba kart ważnych
7076
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

7.75%
4.93 %
5.51 %
6.09 %
6.67 %
7.25 %
7.83 %
8.41 %
8.99 %
9.57 %
10.15 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.71%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.52%

Przepisy prawa podatkowego

92.39%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl