Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
84342
Liczba kart ważnych
5674
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
3

Frekwencja w regionie

6.73%
4.39 %
4.81 %
5.23 %
5.65 %
6.07 %
6.49 %
6.90 %
7.32 %
7.74 %
8.16 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

82.71%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.65%

Przepisy prawa podatkowego

94.54%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl