Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
94980
Liczba kart ważnych
5726
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
5

Frekwencja w regionie

6.03%
4.38 %
4.63 %
4.87 %
5.12 %
5.36 %
5.61 %
5.85 %
6.10 %
6.34 %
6.59 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.25%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.65%

Przepisy prawa podatkowego

93.42%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl