Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
34213
Liczba kart ważnych
2247
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.57%
4.02 %
4.51 %
5.00 %
5.49 %
5.98 %
6.47 %
6.95 %
7.44 %
7.93 %
8.42 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.26%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.48%

Przepisy prawa podatkowego

93.12%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
101801 Bolesławiec 77,36% 18,63% 93,16% 3370 270
8.01 %
101802 Czastary 84,80% 16,18% 94,64% 3197 176
5.51 %
101803 Galewice 78,10% 18,61% 92,31% 4998 283
5.66 %
101805 Łubnice 84,09% 13,53% 93,13% 3362 135
4.02 %
101804 Lututów 75,63% 15,89% 90,25% 3736 333
8.91 %
101806 Sokolniki 79,59% 13,64% 92,28% 3986 251
6.30 %
101807 Wieruszów 79,64% 16,69% 94,50% 11564 799
6.91 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl