Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Wyniki pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1039067
Liczba kart ważnych
73870
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
22

Wynik w regionie

80.97%

Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"

53.27 %
56.54 %
59.81 %
63.08 %
66.35 %
69.61 %
72.88 %
76.15 %
79.42 %
82.69 %
Odpowiedzi na "tak"
Odpowiedzi na "nie"

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne oddane głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" Wynik (%) % "nie" Głosy oddane na "nie"
2601 buski 61369 3767 3093 82.11 % 82.11
17.89 % 674
2602 jędrzejowski 71781 4581 3788 82.69 % 82.69
17.31 % 793
2603 kazimierski 29152 1402 1077 76.82 % 76.82
23.18 % 325
2604 kielecki 167680 11052 9020 81.61 % 81.61
18.39 % 2032
2613 włoszczowski 38072 2728 2227 81.63 % 81.63
18.37 % 501
2661 Kielce 160938 15000 12059 80.39 % 80.39
19.61 % 2941
2611 starachowicki 76571 5329 4302 80.73 % 80.73
19.27 % 1027
2612 staszowski 60404 3788 3039 80.23 % 80.23
19.77 % 749
2605 konecki 68972 4364 3483 79.81 % 79.81
20.19 % 881
2606 opatowski 44989 2878 2316 80.47 % 80.47
19.53 % 562
2607 ostrowiecki 93658 6291 5093 80.96 % 80.96
19.04 % 1198
2610 skarżyski 65024 4797 3958 82.51 % 82.51
17.49 % 839
2608 pińczowski 34240 2092 1669 79.78 % 79.78
20.22 % 423
2609 sandomierski 66217 3913 3162 80.81 % 80.81
19.19 % 751
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl