Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Wyniki pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1148432
Liczba kart ważnych
83449
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
40

Wynik w regionie

79.84%

Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"

53.35 %
56.69 %
60.04 %
63.38 %
66.73 %
70.08 %
73.42 %
76.77 %
80.11 %
83.46 %
Odpowiedzi na "tak"
Odpowiedzi na "nie"

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne oddane głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" Wynik (%) % "nie" Głosy oddane na "nie"
2804 elbląski 46341 2449 1939 79.18 % 79.18
20.82 % 510
2805 ełcki 69565 4393 3538 80.54 % 80.54
19.46 % 855
2806 giżycki 46576 3769 3055 81.06 % 81.06
18.94 % 714
2807 iławski 73886 4327 3380 78.11 % 78.11
21.89 % 947
2808 kętrzyński 53439 3549 2893 81.52 % 81.52
18.48 % 656
2809 lidzbarski 34243 2321 1937 83.46 % 83.46
16.54 % 384
2810 mrągowski 40858 2799 2252 80.46 % 80.46
19.54 % 547
2811 nidzicki 26790 1408 1106 78.55 % 78.55
21.45 % 302
2812 nowomiejski 34621 2071 1623 78.37 % 78.37
21.63 % 448
2813 olecki 27406 1608 1264 78.61 % 78.61
21.39 % 344
2814 olsztyński 98090 7505 6056 80.69 % 80.69
19.31 % 1449
2816 piski 46339 3142 2519 80.17 % 80.17
19.83 % 623
2815 ostródzki 84320 5264 4225 80.26 % 80.26
19.74 % 1039
2817 szczycieński 56680 4043 3283 81.20 % 81.20
18.80 % 760
2818 gołdapski 21976 1258 1036 82.35 % 82.35
17.65 % 222
2819 węgorzewski 19707 1248 971 77.80 % 77.80
22.20 % 277
2861 Elbląg 96392 7487 5867 78.36 % 78.36
21.64 % 1620
2862 Olsztyn 134632 13739 10775 78.43 % 78.43
21.57 % 2964
2801 bartoszycki 49025 3191 2588 81.10 % 81.10
18.90 % 603
2802 braniewski 34756 2463 1995 81.00 % 81.00
19.00 % 468
2803 działdowski 52790 3138 2508 79.92 % 79.92
20.08 % 630
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl